readiness

 • 101state of readiness — 1 oji parengties būklė statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Griovimo objekto būklė, kai sprogstamieji užtaisai yra parengti. Sprogdinimo tinklai taip pat gali būti jau įmontuoti, bet detonatoriai ir uždegimo priemonės nėra prijungti. atitikmenys:… …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 102state of readiness — 2 oji parengties būklė statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Sprogdinamo objekto būklė, kai sprogstamieji užtaisai, sprogdinimo tinklas ir detonatorius yra jau įmontuoti ir viskas parengta sprogimui. atitikmenys: angl. armed; state of readiness;… …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 103combat readiness — kovinė parengtis statusas T sritis Gynyba atitikmenys: angl. combat readiness pranc. prêt au combat ryšiai: dar žiūrėk – kovinės parengties dar žiūrėk – kovinės parengties …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 104flight readiness firing — raketos rengimas leisti statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Trumpas bandymas paleisti raketų sistemos variklį, pritvirtintą prie leidimo įrenginio. Bandymo tikslas – patikrinti ir nustatyti raketų sistemos, leidimo įrenginių paruošimą prieš… …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 105immediate operational readiness — visiška parengtis operacijai statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Ginkluotųjų pajėgų būklė, leidžianti tuoj pat stoti į kovą. atitikmenys: angl. immediate operational readiness pranc. situation paré à combattre ryšiai: dar žiūrėk – branduolinės… …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 106operational readiness — operacinė parengtis statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Dalinio, formuotės, laivo, ginklų sistemos ar technikos (įrangos) pajėgumas atlikti uždavinį ar funkcijas, dėl kurių jie buvo suformuoti ar suprojektuoti. Šis terminas gali būti vartojamas… …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 107operational readiness evaluation — operacinės parengties įvertinimas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Dalinio ar jo sudedamosios dalies operacinio pajėgumo ir veiksmingumo įvertinimas. atitikmenys: angl. operational readiness evaluation pranc. évaluation du degré d’aptitude… …

  NATO terminų aiškinamasis žodynas

 • 108in readiness — (AT THE) READY, available, on hand, accessible, handy; prepared, primed, on standby, standing by, on full alert. → readiness …

  Useful english dictionary

 • 109air defense readiness — An operational status requiring air defense forces to maintain higher than ordinary preparedness for a short period of time …

  Military dictionary

 • 110civil disturbance readiness conditions — Required conditions of preparedness to be attained by military forces in preparation for deployment to an objective area in response to an actual or threatened civil disturbance …

  Military dictionary